Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Od września 2018 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach on-line, warsztatach weekendowych i wyjazdach na wyższe uczelnie w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowanego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten polega na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu   o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwala to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum otrzymują możliwość kontaktu z nauką, mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych krakowskich uczelni. W ramach projektu w Zespole Szkół w Czchowie odbywają się zajęcia on-line: dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - zajęcia z obszaru Żywność prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego, natomiast dla uczniów Technikum Ekonomicznego- zajęcia z języka angielskiego zawodowego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Łącznie w projekcie uczestniczy w bieżącym roku szkolnym 31 uczniów szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie MCHE nasza szkoła została wyposażona w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach prowadzonych zajęć online.

 

Zajęcia uniwersyteckie

 
  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł