Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

 

Struktura własnościowa

Zespół Szkół  stanowi własność Powiatu Brzeskiego a Dyrektor Szkoły pełni funkcję zarządcy obiektu.

 

Misja Szkoły

 
Wstąp- aby dojrzeć na ciele, duchu, umyśle,
Odejdź- aby lepiej służyć twemu Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.

 

Wizja Szkoły 

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie jest szkołą, kształcącą na poziomie zasadniczym, licealnym i ponadlicealnym, zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny.
  • Jest bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a zarazem ciekawa, wymagająca i sprawiedliwa.
  • Szkoła kształci i wychowuje człowieka mądrego, twórczego, uczciwego, tolerancyjnego, otwartego na świat, człowieka kierującego się chrześcijańską hierarchią wartości.
  • Przygotowuje specjalistów posiadających umiejętności kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy oraz stwarza dobre warunki dalszego kształcenia.
  • Posiada dobrą organizację pracy. Stanowi atrakcyjne miejsce, gdzie nauczyciele znajdują warunki pełnej samorealizacji, zaś uczniowie chętnie w niej przebywają.
  • Szkoła nasza jest mocno osadzona w środowisku, uwzględnia potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje: rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.
  • Z roku na rok szkoła wzbogaca bazę lokalową, dydaktyczną oraz uatrakcyjnia oferty kształcenia.

 

Kierunki kształcenia

 
 

Historia szkoły

...  w przygotowaniu ...