Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

 

Struktura własnościowa

Zespół Szkół  stanowi własność Powiatu Brzeskiego a Dyrektor Szkoły pełni funkcję zarządcy obiektu.

 

Misja Szkoły

 
Wstąp- aby dojrzeć na ciele, duchu, umyśle,
Odejdź- aby lepiej służyć twemu Bogu, ojczyźnie, bliźniemu.

 

Hymn Szkoły

Wielki Polaku szkoły patronie
Wiary strażniku cnoty czcicielu
Niezłomnie stałeś w Polski obronie
Przyszłych pokoleń nauczycielu

Pod twym sztandarem dorastać chcemy
Strzegąc wolności, wiary, honoru
Wiedzy tajniki zgłębiać pragniemy
Idąc przez życie czerpać ze wzoru.

Dumnie przez życie ku prawdzie kroczyć
Złu nie ulegać, w dobroci wzrastać
Z przykazań drogi nigdy nie zboczyć
Na prawych ludzi w szkole wyrastać

 

Wizja Szkoły 

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie jest szkołą, kształcącą na poziomie zasadniczym, licealnym i ponadlicealnym, zapewniającą swoim uczniom wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny.
 • Jest bezpieczna i przyjazna dla ucznia, a zarazem ciekawa, wymagająca i sprawiedliwa.
 • Szkoła kształci i wychowuje człowieka mądrego, twórczego, uczciwego, tolerancyjnego, otwartego na świat, człowieka kierującego się chrześcijańską hierarchią wartości.
 • Przygotowuje specjalistów posiadających umiejętności kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy oraz stwarza dobre warunki dalszego kształcenia.
 • Posiada dobrą organizację pracy. Stanowi atrakcyjne miejsce, gdzie nauczyciele znajdują warunki pełnej samorealizacji, zaś uczniowie chętnie w niej przebywają.
 • Szkoła nasza jest mocno osadzona w środowisku, uwzględnia potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje: rodziców, uczniów i społeczności lokalnej.
 • Z roku na rok szkoła wzbogaca bazę lokalową, dydaktyczną oraz uatrakcyjnia oferty kształcenia.

 

Kierunki kształcenia

 
 

Historia szkoły

...  w przygotowaniu ...

 • MEN
 • Kuratorium
 • BIP
 • CKE
 • OKE
 • Chmura Edukacyjna
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł