Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Motto:

Ludzie postępują nierozumnie nielogicznie i samolubnie - kochaj ich mimo wszystko.
Jeżeli czynisz dobro oskarżą Cię o egocentryzm - czyń dobro mimo wszystko.
Jeżeli odnosisz sukcesy zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów - odnoś sukcesy mimo wszystko.
To co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy - buduj mimo wszystko.
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy, mogą Cię jednak zaatakować gdy im pomagasz - pomagaj mimo wszystko.
Dając światu najlepsze co posiadasz otrzymujesz ciosy - dawaj światu najlepsze co posiadasz, mimo wszystko.

Tekst wyryto na ścianie jednego z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie.

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna