Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

16 marca 2009 roku szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nadano imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O wyborze patrona zdecydowały wartości wynikające z treści nauczania i postawy niezłomnego obrońcy godności człowieka. Prymas za fundament ustroju państwa uznawał przestrzeganie praw człowieka, wolność słowa i przekonań. Podejmując decyzję wyboru Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona naszej szkoły, wyrażamy wolę kształcenia naszej młodzieży w duchu wartości, które wyznawał nasz patron. To niewątpliwie jedna z najwybitniejszych osobowości XX wieku. Człowiek niezłomny o prawym sumieniu, który bronił prawdy i godności człowieka. I strach pomyśleć gdzie byłby dzisiaj nasz naród, jak potoczyłyby się losu Polski, gdyby nie osoba Prymasa Tysiąclecia. Dla wielu pozostanie symbolem sprzeciwu wobec komunizmu.

My jednak chcemy w nim widzieć nie tyle polityka, ale człowieka głębokiej wiary, prawego sumienia i wielkiej mądrości. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby Prymasa wzmocni nasze działania wychowawcze i pedagogiczne, a tym samym pozwoli nam właściwie kształtować charaktery i postawy uczniów. Szczególnie teraz, kiedy młodym ludziom brakuje właściwych wzorców, a autorytety zastępuje się idolami. Chcemy, bazując na treści nauczania Kardynała, uwrażliwić młodzież na umiłowanie prawdy i wolności, rozbudzić szacunek do życia jako wartości nadrzędnej i przekonać do ustawicznej potrzeby rozwoju intelektualnego.

Jesteśmy świadomi ogromu zadań, ale pamiętamy, że szkoła obok funkcji dydaktycznej, realizuje również zadania wychowawcze. Dlatego nadanie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest dal nas nie tylko zaszczytnym wyróżnieniem, ale drogowskazem działań, bo jak mówił Prymas:

 
"Ideał trudny do osiągnięcia , ciągle nęci, ciągle pobudza do nowych prób".

  

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł