Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

18 stycznia 2024 roku w szkole odbyła się akcja krwiodawstwa, w trakcie której 23 osoby oddały krew. Wynik akcji to 10,35 l krwi pełnej. Akcja zorganizowana była przez Szkolny Klub HDK PCK „Krewniak” z obsługą ekipy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

W akcji wzięli udział głównie uczniowie i absolwenci szkoły. Zwyczajowo dla dawców przewidziana była niespodzianka, którą tym razem była atrakcja na strzelnicy wirtualnej. Uczestnicy mieli okazję postrzelać z pistoletu pod okiem instruktora. W organizację wydarzenia zaangażowani byli uczniowie klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Wszystkim Dawcom dziękujemy za udział… 

 

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł