Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Przypominamy kandydatom, którzy wybierają w I, II lub III preferencji  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Przygotowania Wojskowego, że próba sprawności fizycznej odbędzie się 6 czerwca br. Kandydat zobowiązany jest zgłosić się na halę sportową przy ZS w Czchowie o godz. 8.00. Obowiązuje strój sportowy. Wcześniej należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego zaświadczenie lekarskie i zgodę rodzica (dotyczy wszystkich wyborów - druki do pobrania na stronie szkoły).

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł