Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

W dniu 19 stycznia Szef WCR Tarnów ppłk Andrzej Korytko wraz ze Starostą Powiatu Brzeskiego Andrzejem Potępa, Wice Starostą Maciejem Podobiński, Dyrektorem Zespołu Szkól w Czchowie Rafałem Cichoński dokonali uroczystego otwarcia Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie.
Budowa strzelnicy  zrealizowana została z dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. To już kolejna strzelnica w tym miesiącu, której funkcjonowanie rozpoczyna się przy udziale naszych terenowych przedstawicieli.
  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł