Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

29 kwietnia był w szkole dniem upamiętnienia ważnej daty w naszej  historii – uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie przygotowali z tej okazji  montaż słowno-muzyczny, który przybliżył okoliczności dotyczące wprowadzenia tego doniosłego aktu jako  wyraz patriotycznej postawy naszych przodków.

„KREWNIAK”

Pani Izabela Ancukiewicz wręczyła uczniom odpuszczającym mury naszej szkoły symboliczne kropelki jako wyraz wdzięczności za ich czynny udział w akcjach krwiodawstwa organizowanych przez szkolne koło PCK „Krewniak”. Nowi członkowie szkolnego PCK otrzymali legitymacje członkowskie.

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł