Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

5 października 2021 roku odbyła się w szkole akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK PCK „Krewniak”. Na fotelu dawców krwi zasiedli pełnoletni uczniowie naszej szkoły, niejednokrotnie po raz pierwszy.  Wydarzenie obsługiwane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa iKrwiolecznictwa  w Krakowie cieszyło się dużym zainteresowaniem, również  młodszych kolegów i koleżanek, oraz zaangażowaniem wielu wolontariuszy i nauczycieli dbających o sprawny jego przebieg, obsługę fotograficzną i poczęstunek dla dawców.

Na listę szkolnych Bohaterów dopisali się tym razem: Jakub Zapiór, Kinga Faron, Jarosław Ząbkowski, Mateusz Sikora, Grzegorz Kulig, Jakub Pachel i Michał Migda. 

Dziękujemy Krwiodawcom za Ich cenny Dar oraz wolontariuszom, bez których nie było by takich efektów.