Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

"Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata". 

Św. Jan Paweł II

Te słowa Wielkiego Papieża Polaka były przesłaniem prelekcji dla młodzieży naszej szkoły zorganizowanych przez szkolny Klub HDK PCK „Krewniak”.

Dlaczego krwiodawstwo jest honorowe?, Co czuje krwiodawca oddając odrobinę siebie?, Z czego składa się krew i komu jest potrzebna? Kto może zostać dawcą krwi? Na te i wiele innych pytań można było usłyszeć odpowiedź podczas spotkania, którego gościem był nadkom. Jerzy Migas, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, założyciel i Prezes Klubu HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

Podczas spotkania przeprowadzonego w formie pogadanki i konkursu młodzież mogła wykazać się wiedzą na temat idei honorowego krwiodawstwa, anatomii        i dawstwa szpiku kostnego. Dyskusje, trafne spostrzeżenia i ciekawostki na pewno zostaną zapamiętane i zmuszą do refleksji. A wszystko po to, aby uświadomić o potrzebie krwi i zachęcić do jej oddawania.

Na najbliższą akcję krwiodawstwa połączoną z rejestracją potencjalnych dawców szpiku

Klub HDK PCK „Krewniak” ZAPRASZA do szkoły już

5 października 2021 r.

 w godzinach od 9.00 do 12.00

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook