Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

W ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" Zespół Szkół w Czchowie ogłasza rekrutację na zajęcia on-line z języka angielskiego zawodowego dla uczniów klasy II Technikum.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Przewidywanych jest 30 godzin zajęć on-line w ciągu roku szkolnego w grupie min.15-osobowej.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 17 września 2021r. wypełnić wymagane dokumenty (załącznik nr 1 i 2) i złożyć do Pani Marty Sacha.

Regulamin rekrutacji dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole.

Załączniki: