Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

28 ekonomistów, 7 informatyków i 5 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych będzie uczestniczyło w wakacyjnych płatnych stażach zawodowych. Za 150 przepracowanych godzin, każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2300 zł na rękę. Dodatkowym plusem finansowym będzie zwrot ewentualnych kosztów dojazdu na staż i objęcie ubezpieczeniem. Największą jednak zaletą takiej formy wsparcia naszych uczniów jest umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy, co w przyszłości przełoży się na zwiększenie ich atrakcyjności zawodowej.

Działanie odbywa się w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

 
  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook