Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

12 uczniów technikum rozpoczęło w piątek 11 czerwca darmowy kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży” realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już 19 czerwca uczniowie zakończą zajęcia teoretyczne i rozpoczną szkolenie praktyczne. Warto zaznaczyć, że zarówno kurs, jak i badania lekarskie oraz pierwsze podejście do egzaminu jest w 100 % opłacone ze środków projektu.

Wszystkim uczestnikom kursu życzymy  bezpieczeństwa na trasie, no i oczywiście zdania egzaminu!

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
  • Facebook