Zespół Szkół w Czchowie       tel/fax 14 6843230   14 6636506       zespolszkol187@op.pl

Ogromnie się cieszymy, że już kolejny raz zajęliśmy I miejsce w Małopolsce w kategorii promocji honorowego krwiodawstwa.Z okazji 100-lecia Młodzieży PCK zostaliśmy zaproszeni na uroczystą galę do Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prezes MOO PCK - prof. dr. hab. n. med. Mieczysław Pasowicz, wręczył nam puchar i dyplom.

Odebrał je w naszym imieniu Tadeusz Baca – przewodniczący Szkoły i oczywiście członek Szkolnego Koła PCK. To nie koniec wyróżnień  Opiekun Koła – Pani Izabela Ancukiewicz została odznaczona pamiątkowym medalem Oddziału Okręgowego PCK z okazji 100-lecia Młodzieży PCK. Jesteśmy dumni! 

  • MEN
  • Kuratorium
  • BIP
  • CKE
  • OKE
  • Chmura Edukacyjna
 
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Dotacja celowa finansowania ze środków Ministwerstwa Obrony Narodowej  Utworzenie Strzelnicy Wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim
DOFINANSOWANIE 200 000,00 zł   CAŁKOWITA WARTOŚĆ 253 500,00 zł