Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2020-01-25    

Comenius

 

 

 

Tytuł projektu:
 
Różnorodność jest esencją życia- różnice kulturowe w kontekście uczenia się przez całe życie i demokracji/
Variety is the spice of life - cultural diversity in the context of lifelong learning and democracy
 
Siedem szkół z siedmiu różnych krajów w ciągu dwóch lat zamierza pracować zgodnie z koncepcją Comeniusa przy założeniach którego nauczyciele mają uczyć mniej, a uczniowie mają uczyć się w sposób bardziej samodzielny.
Naszym projektem chcemy to udowodnić i zjednoczyć się poprzez jasny, międzykulturowy dialog poprzez badanie stylów życia i kultur uczestników w ich ojczystych krajach, ponieważ lepiej jest uczyć się czegoś poprzez dosłowne poznawanie niż poprzez media.
 
CELE PROJEKTU I STRATEGIA
 
Pracując nad naszym projektem, zamierzamy osiągnąć różne cele, takie jak poszerzenie wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców na temat interkulturowej akceptacji.
Prezentując różne szkoły, szkolne systemy i tradycje, uczestnicy poznają nowe, odmienne obszary życia w różnych krajach Unii Europejskiej. Oprócz doskonalenia kompetencji medialnych poprzez rozwijanie kompetencji medialnych (np. prezentacje w Powerpoint na lekcjach informatyki) uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności językowe i wzbogać swoją wiedzę dotyczącą własnego dziedzictwa kulturowego na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. Innym ważnym faktem jest to, że uczniowie, którzy prezentują informacje podczas spotkań, zyskują więcej samoświadomości.
Podczas wspólnego nauczania nauczyciele rozwiną jeszcze bardziej swoje umiejętności dyskusyjne.
Przygotowanie kalendarza podczas zajęć z geografii i sztuki doprowadzi do lepszego, geograficznego poznania regionów i rozwijania kreatywnych umiejętności (takich jak: robienie zdjęć, dokładne przygotowanie formularzy i struktur). Co więcej, uczniowie rozwiną swoje umiejętności posługiwania się komputerem (na zajęciach z informatyki).
Aby przygotować tradycjonalne posiłki uczniowie dowiedzą  się dużo na temat pochodzenia i używania regionalnych przypraw na lekcjach biologii i geografii. W dodatku uczniowie będą przygotowywać te posiłki na zajęciach z gospodarstwa domowego.
Wykorzystanie pomysłów dotyczących rysowania typowych narodowych zabytków i interesujących miejsc do wspólnej księgi rysunków, wzbogaci wiedzę uczniów na temat ich kulturowego dziedzictwa, wzbogaci ich umiejętności ze sztuki i rzemiosła,
udoskonali ich umiejętności współpracy w grupie.
Na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie, etyki i ekonomii, uczniowie przygotują kwestionariusz dotyczący rodzin i życia codziennego. W ten sposób zyskają więcej kompetencji społecznych jak i zarówno wiedzy matematycznej i medialnej ponieważ będą robić różne statystyki. W dodatku będą jeszcze zajmować się badaniem podstawowej żywności i jej cen, co odnosi się do zdobywania wcześniej wspomnianych umiejętności.
W celu ewaluacji projektu, uczniowie będą musieli przygotować komputerowy, dwujęzyczny dzienniczek. Przez to wzbogacą swoje kompetencje językowe w języku ojczystym, jak i zarówno w języku angielskim. Prezentując rezultaty w swoich szkołach, społecznościach i na ostatnim spotkaniu, uczestnicy ocenią swoją pracę i pokażą, że potrafią używać przeróżnych metod i strategii pracy.
 W ciągu tych dwóch lat dwudziestu uczniów i piętnastu  nauczycieli odwiedzi  każdą partnerską szkołę.
 
 
Państwa i miasta, z których pochodzą szkoły partnerskie projektu
 
  1. Niemcy - Neuhaus Am Rennweg - koordynator
  2. Bułgaria – Sofia
  3. Czechy – Ostrava
  4. Polska – Czchów
  5. Portugalia - Braga
  6. Rumunia – Caracal
  7. Turcja – Denizli