Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-12-10    

Dwa dni w Warszawie


 

Pod koniec września 30 uczniów technikum ekonomicznego udało się do Warszawy na dwudniowy wyjazd zawodoznawczy. Wydarzenie zrealizowane było w ramach   projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół - utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego.

 

Uczniowie odwiedzili szereg miejsc i instytucji, wśród których warto wymienić przede wszystkim Centrum Giełdowe. Uczestnicy wizyty zapoznali się z historią polskiego rynku kapitałowego oraz obejrzeli film edukacyjny i prezentacją na temat giełdy. Pracownik Fundacji GPW przybliżył fakty i zdarzenia z życia tej instytucji, a także zaprezentował charakterystyczne dla giełdy elementy architektoniczne budynku, figurę giełdowego byka i Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy. Kolejnym etapem  wyjazdu był Punkt Informacyjny Unii Europejskiej. Lekcje europejskie prowadzone przez Punkt Europe Direct - Warszawa to nie tylko wspaniały sposób połączenia rozrywki z nauką, ale również możliwość pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej oraz uzupełnienie lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie spotkania, pracownicy Punktu w ciekawy i przystępny sposób przekazali uczniom  wiedzę na temat Unii Europejskiej: jej podstawowych symboli, historii powstania, języków urzędowych, znanych Europejczyków, instytucji unijnych – ich kompetencji i zachodzących w nich procesów. Podczas zajęć główny nacisk był położony  na  to jakie szanse i możliwości Unia Europejska stwarza młodym Europejczykom. Lekcja ta była wspaniałym sposobem na przybliżenie zagadnień związanych z  wykorzystaniem funduszy europejskich oraz ukazanie, jak wpływają one na współczesny obraz Polski. W dalszej części wyjazdu odwiedziliśmy Sejm RP. Trasa zwiedzania rozpoczęła się w Centrum dla Zwiedzających i objęła przejście podziemnym korytarzem, gdzie zaprezentowana została wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta na galerii Sali Posiedzeń Sejmu gdzie odbyła się krótka prelekcja dotyczącą historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Równie ciekawie przebiegła wizyta  na Stadionie Narodowym i w Centrum Nauki Kopernik.

Wszystko to okraszone zostało spacerem Ogrodami na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, które są jednymi z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Z dachu zwiedzający mogli podziwiać panoramę miasta i widok na Wisłę oraz bogactwo roślin zestawionych według kolorystycznych dominant. Czas wolny to zwiedzaniem Starego Miasta, przejście

pod Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz pod Pałac Kultury i Nauki.

 

Zdaniem uczniów były to dwa wspaniałe dni w stolicy.

Szkolny lider projektu