Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-07-22    

BIEG PO ZDROWIE


„Zdrowie nie zostało nam dane, ono zostało nam zadane”. Zgodnie z tą maksymą, 6 marca bieżącego roku, społeczność  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie wzięła udział w akcji prozdrowotnej, podczas której zdobyła i usystematyzowała sobie wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, a w szczególności aktywności sportowej. Prelegentem była uczennica czwartej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - Natalia Woźniak, laureatka etapu rejonowego Olimpiady Prozdrowotnego Stylu Życia PCK, która, pod kierunkiem nauczyciela pani Izabeli Ancukiewicz, przybliżyła temat zdrowego odżywiania biegacza. Podczas prelekcji można było usłyszeć o zapotrzebowaniu energetycznym organizmu w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego, wartości białek, węglowodanów, tłuszczy, witamin oraz makro i mikroelementów. Wyjaśnione zostały również negatywne skutki odwodnienia i jego wpływ na zdrowie.  Słuchacze dowiedzieli się, jakie produkty powinny znajdować się w ich codziennej diecie i poznali przykładowe jadłospisy. Odbyła się również degustacja smacznych, a przede wszystkim zdrowych, koktajli owocowo-warzywnych.

Ważnym punktem programu było wystąpienie specjalnego gościa –Vice Burmistrza Czchowa, pana Tadeusza Płachty, który podzielił się informacjami na temat swojej pasji, jaką jest bieganie. Pan Burmistrz wyjaśnił młodzieży zasady korzystania z nowoczesnych aplikacji sportowych instalowanych na smartfonach, takich jak endomondo, dzięki którym możliwe jest kontrolowanie swojego treningu (tempa, czasu, rekordów i dystansu) oraz udział w rywalizacjach sportowych. Dużym zainteresowaniem uczniów okazał się dotychczasowy „dorobek” sportowy pana Burmistrza, z którego najważniejszym było przebiegnięcie dwóch maratonów, w tym maratonu warszawskiego upamiętniającego 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trofeum zdobyte podczas biegu było pokryte dwudziestocztero karatowym złotem. Nie mniej cenne okazały się wskazówki dotyczące wspomagania regeneracji po wysiłku fizycznym oraz informacje na temat zasad treningu, którego celem jest podnoszenie wydolności i wytrzymałości.

Inicjatorem akcji prozdrowotnej było Szkolne Koło PCK .  Na koniec prelekcji zostały ogłoszone dwie konkurencje biegowe, w których główną nagrodą jest zdrowie i satysfakcja.  Można jednak również zawalczyć  o tytuł aktywnego mieszkańca powiatu brzeskiego w rywalizacji powiatowej pod nazwą „Aktywny mieszkaniec powiatu brzeskiego” w wybranej przez siebie konkurencji (bieganie, chodzenie, jazda na rowerze). Akcja rusza z pierwszym dniem wiosny tj. 21 marca 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie starostwa powiatowego w Brzesku oraz na stronie www.sportowiec.net.

Drugą propozycją jest rywalizacja utworzona przez Szkolne Koło PCK pod nazwą „100 km na 100-lecie PCK”. W tej rywalizacji może wziąć udział społeczność szkolna oraz mieszkańcy gminy Czchów. Rywalizacja biegowa będzie rozstrzygana w dwóch kategoriach: oddziałowej (klasa z największą ilością zdobytych kilometrów) oraz indywidualnej dla osób korzystających z aplikacji endomondo (w tym dla mieszkańców gminy Czchów). Akcja rusza 21 marca bieżącego roku. Udział w jednej rywalizacji nie wyklucza wzięcia udziału w drugiej. Zasady regulaminowe są dostępne pod załączonym linkiem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI

 

 

Regulamin akcji:

„100 km na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

§1

1.       Organizatorem akcji jest Szkolne Koło PCK działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ul. Sądecka 187

2.       Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz w przypadku rywalizacji grupowej jest uczniem lub nauczycielem ZSP w Czchowie, a w przypadku rywalizacji indywidualnej, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo,  dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: „100km na 100-lecie PCK’

a)      rejestracja Uczestników odbywa się przez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;

b)      uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i bezpłatne;

c)       każdy Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność;

d)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w akcji;

e)      Organizator akcji nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia

f)       Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy Endomondo;

g)      każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji;

h)      Organizator akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania akcji, jak i po jej zakończeniu.

§2

1.       Akcja trwać będzie w okresie:

a)      Grupowa (oddziałowa): 21.03.2019r - 21.06.2019r

b)      Indywidualna: 21.03.2019r - 30.09.2019r

       §3

1.       Warunki przystąpienia do Akcji:

a.       W kategorii grupowej Uczestnikami  mogą zostać uczniowie i nauczyciele ZSP w Czchowie

b.      W kategorii indywidualnej akcja przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Czchów i społeczności szkolnej ZSP w Czchowie. W tym wypadku konieczne jest zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: „100 km na 100-lecie PCK”

       §4

1.       Rywalizacja będzie się obywać w dwóch kategoriach:

a.       Grupowej (oddziałowej w ZSP Czchów)

b.      Indywidualnej (z podziałem na kobiety i mężczyzn)

2.       Obie grupy obejmują rywalizację w bieganiu

3.       Uczestnik w kategorii indywidualnej jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów w rywalizacjach w celu umożliwienia ich weryfikacji i wykluczeniu oszustwa:

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningu – PUBLICZNA

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Czas trwania i prędkość - PUBLICZNA

Zakładka Ustawienia > Prywatność > Widoczność treningów z przemieszczeniemPUBLICZNA

4.       Tytuł najlepszego biegacza/ biegaczki gminy Czchów otrzyma osoba, która do końca akcji przebiegnie największą ilość kilometrów.

5.       Tytuł najbardziej aktywnej klasy otrzyma klasa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, która w czasie trwania akcji przebiegnie wspólnie największą ilość kilometrów.

W rywalizacji grupowej obowiązywać będzie następujący przelicznik: ilość uczniów w klasie/ilość przebiegniętych kilometrów. WAŻNE: w rywalizacji można brać udział w czasie zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego lub innych lekcji za zgodą nauczyciela.  Nauczyciel potwierdza przebiegnięty dystans.

6.       Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.

7.       Ogłoszenie wyników nastąpi:

a)      W rywalizacji grupowej w miesiącu wrzesień 2019r

b)      W rywalizacji indywidualnej w miesiącu październik 2019r

8.       Dla Uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

§5

1.       Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.

2.       Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.

3.       Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§6

1.       Postanowienia końcowe:

a)      Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji