Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-07-22    

Informacja dotycząca stypendium dla uczniów Województwa Małopolskiego


Samorząd Województwa Małopolskiego daje możliwość ubiegania się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego. 

W  roku szkolnym 2018/2019 będą przyznawane stypendia dla uczniów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia są przyznawane na okres maksymalnie 10 miesięcy. Uczniowie uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia o stypendia mogą się starać do 1 marca 2019 roku (składanie wniosków).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce "dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny".