Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-06-27    

Świętowanie Odzyskania Niepodległości


W tym roku jedno z najważniejszych dla Polaków świąt – Święto Odzyskania Niepodległości – wypada  w niedzielę, dlatego młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie obchodziła je wcześniej – w piątek, 9. listopada. Na hali sportowej zgromadzili się uczniowie,  grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i zaproszeni goście: Pan Jarosław Gurgul - sekretarz gminy i radny powiatowy, Pan Tadeusz Kanownik - radny powiatowy oraz redaktor naczelna „Czasu Czchowa”- Pani Joanna Dębiec. Jak wiele szkół wzięliśmy udział w biciu rekordu dla Niepodległej zorganizowanej przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy zgromadzeni o godz. 11.11 odśpiewali uroczyście hymn Polski. Jak przystało na setne urodziny był  biało-czerwony tort w kształcie naszego kraju. Smakołyk przygotowany został przez uczniów technikum żywienia.

 

Obchody setnej rocznicy uświetniła też akademia, a zgromadzeni goście, uczniowie
 i pracownicy otrzymali pamiątkowe kotyliony. Montaż słowno - muzyczny przeplatany był pantomimą obrazującą zniewolenie, a później oswobodzenie Polski. Wszystko przy dźwiękach muzyki Chopina. Recytowane wiersze i opisy wydarzeń historycznych wzbogacone zostały przez  pieśni patriotyczne i żołnierskie, śpiewane przez uczniów. Przedstawienie skupiało - jak w soczewce - najbardziej istotne dla Polski wydarzenia. Pokazywało, że nawet gdy Polski nie było na mapie, to istniała w sercach Polaków, dzięki czemu udało się ocalić pamięć narodu… Mimo wielu trudnych momentów w dziejach
 i bezwzględnych represji, Polacy nie poddawali się i do ostatniej kropli krwi walczyli za Ojczyznę. Uroczystość uświetnił także polski taniec narodowy - polonez w wykonaniu uczniów najstarszych klas. Uroczysta akademia została przygotowana przez mgr Magdalenę Kraczkiewicz  i mgr Martynę Wąsik, przy pomocy mgr Sylwii Janickiej.

Podczas tej podniosłej uroczystości uczniowie klas pierwszych ślubowali pracowitość, sumienność, zaangażowanie w sprawy szkoły,  przywiązanie do spraw narodowych, dbanie
o piękno ojczystej mowy. Zobowiązali się godnie reprezentować ZSP w Czchowie, szanować poglądy i przekonania innych. 

 

Był to również czas podsumowania projektu „Ze sztuką za pan brat” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei, a współfinansowanego przez Gminę Czchów. Wolontariusze – uczniowie naszej szkoły – pod czujnym okiem Pani mgr Izabeli Ancukiewicz wyremontowali i ozdobili malowidłami  kilka sal w pobliskim Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Pani mgr Bernadeta Pajor podsumowała również konkurs wiedzy dla klas pierwszych o regionie, Polsce międzywojennej i dążeniach niepodległościowych na naszym terenie oraz wręczyła nagrody uczestnikom.

 

Martyna Wąsik