Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-07-22    

Pomalowali świat chorych na żółto i na niebiesko…


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie dobiegł końca projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei  pod nazwą „Ze sztuką za pan brat”. Projekt trwał od czerwca 2018 roku i był dofinansowany przez Burmistrza Czchowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym . Działanie służyło wzbudzaniu zainteresowań młodzieży sztuką, promowaniu zajęć rozwijających umiejętności i zdolności a także efektywnemu spędzaniu czasu wolnego. A wszystko to poprzez bardzo chwalebną formę aktywności – wolontariat.

                W realizacji działania  wzięło udział czternastu wolontariuszy – uczniów ZSP w Czchowie, którzy pod opieką nauczyciela pani Izabeli Ancukiewicz wykonali malowidła ścienne w salach chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Czchowie. Zadanie było poprzedzone warsztatami plastycznymi z panią artystką malarzem, która przygotowała młodzież teoretycznie i praktycznie do wykonania zadania. Natomiast uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodzie montera robót wykończeniowych w budownictwie wyremontowali sale chorych. Łącznie w ramach realizacji projektu udało się odrestaurować cztery sale chorych.

                Założeniem projektu było również aktywizowanie osób chorych i niepełnosprawnych poprzez terapię zajęciową prowadzoną  przez wolontariuszy. Działanie to dało okazję do ukształtowania w młodych ludziach cech empatii, bezinteresowności i poszanowania drugiego człowieka. Okazałe wsparcie ludziom chorym i cierpiącym przyniosło wolontariuszom z kolei satysfakcję i zadowolenie.

                Słowa podziękowania za wykonane dzieło kierujemy w szczególności do wolontariuszy Stowarzyszenia Dobroczynnego Iskierka Nadziei w Czchowie, do których należeli: Dorota Grzegorzek, Kinga Motak, Marta Staszak, Wiktoria Strzesak, Gabriela Kusiak, Róża Łopatka, Emilia Karaś, Klaudia Pajor, Karolina Gnyla, Amelia Malaga, Daniel Piechnik, Grzegorz Mida, Jacek Kantek oraz Jarosław Krupa.

Za wsparcie finansowe dziękujemy Panu Burmistrzowi Markowi Chudobie oraz Panu Sekretarzowi gminy Jarosławowi Gurgul.

                               Dzięki współpracy stowarzyszenia z zakładami pracy kształcącymi uczniów ZSP w Czchowie udało się wyremontować sale chorych. Dziękujemy partnerom projektu: firmie Solid Max Pani Monice Pajor oraz firmie Jawor Panu Wacławowi Jawor. 

                               Dziękujemy również Pani redaktor Czasu Czchowa Joannie Dębiec za cenne wskazówki z zakresu wykonania prac plastycznych i oprawę fotograficzną oraz kierownikowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie Panu Pawłowi Nieć za przychylność w realizacji projektu. Duży szacunek należy się również personelowi szpitala, który bardzo miło przyjął wolontariuszy  i docenił ich zaangażowanie.

 

Koordynator projektu

Izabela Ancukiewicz