Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2019-03-21    

Rekrutacja na kursy zawodowe


 

Rekrutacja na kursy zawodowe w ramach  projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” .

Informuję, że w dniach 26.02.2018 do 7.03.2018 będzie trwała w szkole rekrutacja na następujące kursy zawodowe dla uczniów:

1.      Barman I stopnia – 42 godziny

2.      Barista – 16 godzin

3.      Kuchnia molekularna – 8 godzin

4.      Carving – 12 godzin

5.      Prawo jazdy kat. B – 30/30 godzin

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną podane w II połowie marca.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinny złożyć w terminie prawidłowo wypełnioną dokumentację składającą się z:

·         Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 – KAŻDY CHĘTNY

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE BRALI UDZIAŁU W ŻADNEJ FORMIE WSPARCIA                          W POPRZEDNIM ROKU składają ponadto:

·         Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 3

·         Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5 i 6

·         Deklarację uczestnictwa w projekcie – zał. 7

Dokumenty wypełniamy czytelnie,  niebieskim długopisem!!!!!

Miejscowość wypełnienia dokumentu – należy wpisać Czchów, nie wpisywać daty wypełnienia!!!!!!

Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim.

Wyniki rekrutacji – lista zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie ogłoszona 9 marca 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Sacha.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!

 

Załączniki:

 

1. Formukarz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Zgoda na przetwarzanie danych

4. Oświadczenie kandydata