Do wakacji pozostało dni.
Do matury pozostało dni.
Dziś jest:
2018-08-21    

W naszej szkole prawo jazdy kategorii B za darmo


 

Do końca roku 2017 dwudziestu  zakwalifikowanych podczas rekrutacji uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie skorzysta z możliwości zrobienia za darmo prawa jazdy kategorii B.

 

  Umożliwi im to realizacja przez szkołę projektu:

 

 „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

   

W obecnych czasach posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem jest niezbędne, bowiem prawo jazdy kategorii B jest jednym z najczęściej wymienianych wymagań w ogłoszeniach o pracę i otwiera młodzieży wiele możliwości na rynku pracy.

Część teoretyczna kursu przeprowadzona zostanie na terenie szkoły, natomiast na zajęcia praktyczne (naukę jazdy ) kursanci będą odbywać w  Nowym Sączu. Wykonawca zapewni ponadto materiały szkoleniowe, poniesie koszty badania lekarskiego wymaganego przy ubieganiu się o stosowne uprawnienia, ubezpieczy każdego kursanta (NNW) i zapewni catering na zajęcia teoretyczne.

Uczniowie, którzy wezmą udział w kursie muszą mieć pozytywny wynik badania lekarskiego (można je wykonać do 12.09.2017 w NZOZ MIROMED w Jurkowie) oraz do dnia 15.09.2017r. uzyskać dokument Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

 

Jakie dokumenty potrzebne są żeby uzyskać profil kandydata na kierowcę?

 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy– WYPEŁNIA SIĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI                   (ul. Piastowska 2, Brzesko, budynek Schroniska Młodzieżowego)

2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

3. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

5. dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.

W kolejnym roku kalendarzowym zapraszamy na kurs następnych chętnych! Informacja o rekrutacji będzie podana do informacji uczniów odpowiednio wcześniej, tak by osoby zainteresowane nie zapisywały się na kurs „prywatnie”, skoro będzie możliwość zrobienia kursu bez konieczności ponoszenia kosztów.

 

Harmonogram kursu prawa jazdy na najbliższe dni:

 

 

18.09.2017 od godz. 14.00 -18.00

19.09.2017 od godz. 14.00 -18.00

20.09.2017 od godz.14.00 -18.00

21.09.2017 od godz.14.00 -18.00

25.09.2017 od godz.14.00 -18.00

 

M.S